De omnibus dubitandum!
 

Jan Podzimek


Kdo jsem

Narodil jsem se v páteční podvečer jednoho únorového dne v minulém století v porodnici v Praze - Podolí. Dalo by se říci, že v ten den začal můj život, ale dle slov mé maminky jsem byl dosti živé dítě již předtím. Když nazrál ten pravý čas, nastoupil jsem do jeslí, odkud jsem ten samý den zase odešel, neboť jsem projevil svůj nesouhlas s tímto typem zařízení. Oproti tomu vstup do mateřské školy proběhl úspěšně a během několika let jsem se mohl honosit titulem absolvent MŠ Hvězdička (www.mshvezdicka.cz).

Základní vzdělávání jsem zahájil na ZŠ K Lesu, kde jsem úspěšně absolvoval první dva ročníky. Následně se několik moudrých lidí rozhodlo, že pro mne bude nejlepší přejít na ZŠ Angel (www.zsangel.cz). Angelku jsem opustil po ukončení čtvrté třídy, protože jsme se přestěhovali do Mostu. Přestože Most je překrásné město, tak jsme tam dlouho nepobili a tak už v posledním čtvrtletí páté třídy jsem strávil opět v lavicích na ZŠ Angel, na které jsem základní školní docházku také úspěšně dokončil.

Již během studia ZŠ jsem navštěvoval, krom jiných, kroužky počítačů, programování a tvorby internetových stránek. Když jsem se v patnácti rozhodoval, co dál dělat, počítače byly jasnou volbou. Z široké nabídky středních škol nabízejících obory točící se kolem informatiky jsem se nakonec rozhodl pro studium na Soukromé střední škole výpočetní techniky (www.sssvt.cz), kde jsem po ukončení čtvrtého ročníku také úspěšně odmaturoval.

Přibližně na přelomu tisíciletí, což bylo ještě během studia ZŠ, jsem začal navštěvovat skautský oddíl Derwen (www.derwen.info) ve kterém jsem po několika letech členství během studia na SŠ začal vést oddíl mladších děvčat - světlušek (www.svetlusky.derwen.info), a od roku 2013 jsem převzal i vedení celého skautského střediska v Modřanech (www.skautizmodran.cz).

Po ukončení střední školy, jak už to tak bývá, jsem se začal ohlížet, kam jít na VŠ. Po pravdě řečeno jsem moc nevěděl. Na jednu stranu jsem chtěl dál pokračovat v technické linii započaté na SŠ a na stranu druhou mne dosti lákala práce s lidmi, které jsem se věnoval v oddíle. Tato poněkud schizofrenní situace nakonec vyústila ve studiu bakalářského oboru Specializace v pedagogice se zaměřením na vzdělávání ve dvouoborové kombinaci pedagogika - informatika na Pedagogické fakultě UK v Praze (www.pedf.cuni.cz), které jsem již úspěšně zakončil a  na tento úspěch později navázal v navazujícím magisterském studiu ve stejné kombinaci. Je třeba si přiznat, že toto pětileté studium (tři roky bakalářské a dva roky magisterské) mi dohromady zabralo devět let. Mohl bych tvrdit, že část toho zpoždění byla zaviněna krádeží notebooku s téměř dopsanou bakalářskou prací, ale smáli byste se mi, že jsem neměl nikde zálohu. Vlastně měl - na flash disku v brašně s notebookem. Špatná volba. Na rovinu si ale přiznejme, že to trvalo tak dlouho zejména proto, že jsem to dost flákal a věnoval se jiným věcem.

Při studiu na VŠ jsem krátce nastoupil, přibližně na dva roky, na částečný úvazek coby správce sítě na ústředí organizace Junák - svaz skautů a skautek ČR.

V průběhu studia na VŠ jsem ve školním roce 2010/2011 začal pracovat ve společnosti Kroužky (www.krouzky.cz) jako lektor zájmových kroužků se zaměřením na počítače a internet pro děti ze základních škol. O něco později, od října 2012, jsem se zapojil také jako lektor zájmového kroužku zaměřeného na zálesáctví na ZŠ Meteorologická (www.zsmeteo.cz) a od ledna 2013, jako lektor kroužku Scout na Sunny Canadian School (www.sunnycanadian.cz), který však neměl dlouhého trvání a skončil již v červnu 2014.

Spolupráci s agenturou kroužky jsem završil na konci školního roku 2014/2015, jelikož na začátku dalšího školního roku opustili svoji dosavadní praxi, kdy jednotlivé kroužky nabízeli přednostně jejich loňským lektorům a mně se nepodařilo si na ty své kliknout jako první. Neměl jsem zájem kvůli změně systému absolvovat hodiny cestování na nové školy navíc a tak jsem spolupráci s agenturou ukončil. Dlužno podotknout, že v předchozím roce jsem vedl celkem šest počítačových kroužků na čtyřech školách.

Kroužek Zálesák na ZŠ Meteo jsem ukončil s koncem školního roku 2015/2016, protože jsem již s danou školou nechtěl spolupracovat. Během toho roku mě totiž zaměstnali na částečný úvazek jako asistenta pedagoga a na další školní rok slíbili pracovní pozici zahrnující výuku a plný úvazek. Také jsem měl na škole reformovt či spíše obnovit výuku počítačových věd. Poslení den školního roku jsem ale dostal výpověď s odůvodněním, že škola nezískala peníze ze zdroje, odkud mě plánovali financovat. To beru jako validní důvod, ale jelikož o tom se mnou předem nikdo nekonzultoval a oznámili mi to až na úplném konci školního roku, tak jsem to současně vnímal jako podraz a je jasné, proč jsem se školou v dalším školním roce již nechctěl spolupracovat ani v oblasti zájmového kroužku.

Zájmové kroužky na základních školách jsem záhy vyměnil za zájmové kroužky v domě dětí a mládeže (DDM) v Horních Počernicích (ddm-hp.cz), kde jsem v průběhu následujících let postupně vedl kroužky Tborba počítačových her, Youtubování, Reportér rádia a televize, Elektronika, Programování a Robotika. Činnost v DDM-HP skončila na konci školního roku 2022/2023, neboť jsem se v předchozích letech přestěhoval a dojíždět za zájmovými kroužky přes hodinu autem už bylo poněkud moc.

Co se týká skutečné školní výuky, tak zde jsem po krátkém působení na částečný úvazek na VoŠ a SŠ zdravotnické na Praze 1 ve školním roce 2015/2016 zakotvil natrvalo na Střední škole automobilní a informatiky v Praze-Hostivaři, neboli na Weilovce, kde působím doposud a postupně jsem se nachomýtnul k vyučovacím předmtům Počítačové sítě, Hardware, Informační a komunikační technologie, Programování a Vývoj aplikací.