„Leží-li ti na srdci blaho tvých dětí, nech je zakusit trochu zimy a hladu.“
- Čínské přísloví

Jan Podzimek


Kdo jsem

Narodil jsem se v páteční podvečer jednoho únorového dne v minulém století v porodnici v Praze - Podolí. Dalo by se říci, že v ten den začal můj život, ale dle slov mé maminky jsem byl dosti živé dítě již předtím. Když nazrál ten pravý čas, nastoupil jsem do jeslí, odkud jsem ten samý den zase odešel, neboť jsem projevil svůj nesouhlas s tímto typem zařízení. Oproti tomu vstup do mateřské školy proběhl úspěšně a během několika let jsem se mohl honosit titulem absolvent MŠ Hvězdička (www.mshvezdicka.cz).

Základní vzdělávání jsem zahájil na ZŠ K Lesu, kde jsem úspěšně absolvoval první dva ročníky. Následně se několik moudrých lidí rozhodlo, že pro mne bude nejlepší přejít na ZŠ Angel (www.zsangel.cz). Angelku jsem opustil po ukončení čtvrté třídy, protože jsme se přestěhovali do Mostu. Přestože Most je překrásné město, tak jsme tam dlouho nepobili a tak už v posledním čtvrtletí páté třídy jsem strávil opět v lavicích na ZŠ Angel, na které jsem základní školní docházku také úspěšně dokončil.

Již během studia ZŠ jsem navštěvoval, krom jiných, kroužky počítačů, programování a tvorby internetových stránek. Když jsem se v patnácti rozhodoval, co dál dělat, počítače byly jasnou volbou. Z široké nabídky středních škol nabízejících obory točící se kolem informatiky jsem se nakonec rozhodl pro studium na Soukromé střední škole výpočetní techniky (www.sssvt.cz), kde jsem po ukončení čtvrtého ročníku také úspěšně odmaturoval.

Přibližně na přelomu tisíciletí, což bylo ještě během studia ZŠ, jsem začal navštěvovat skautský oddíl Derwen (www.derwen.info) ve kterém jsem po několika letech členství během studia na SŠ začal vést oddíl mladších děvčat - světlušek (www.svetlusky.derwen.info), a od roku 2013 vedu i celé modřanské skautské středisko (www.skautizmodran.cz).

Po ukončení střední školy, jak už to tak bývá, jsem se začal ohlížet, kam jít na VŠ. Po pravdě řečeno jsem moc nevěděl. Na jednu stranu jsem chtěl dál pokračovat v technické linii započaté na SŠ a na stranu druhou mne dosti lákala práce s lidmi, které jsem se věnoval v oddíle. Tato poněkud schizofrenní situace nakonec vyústila ve studiu bakalářského oboru Specializace v pedagogice se zaměřením na vzdělávání ve dvouoborové kombinaci pedagogika - informatika na Pedagogické fakultě UK v Praze (www.pedf.cuni.cz), které jsem již úspěšně zakončil a nyní pokračuji v navazujícím magisterském studiu ve stejné kombinaci.

V průběhu studia na VŠ jsem ve školním roce 2010/2011 začal pracovat ve společnosti Kroužky (www.krouzky.cz) jako lektor zájmových kroužků se zaměřením na počítače a internet pro děti ze základních škol. O něco později, od října 2012, jsem se zapojil také jako lektor zájmového kroužku zaměřeného na zálesáctví na ZŠ Meteorologická (www.zsmeteo.cz) a od ledna 2013, jako lektor kroužku Scout na Sunny Canadian School (www.sunnycanadian.cz), který však neměl dlouhého trvání a skončil již v červnu 2014.