„Leží-li ti na srdci blaho tvých dětí, nech je zakusit trochu zimy a hladu.“
- Čínské přísloví

Jan Podzimek


Škola z doma ;-)

Počítačové sítě - 2. ročník Počítačové sítě - 3. ročník Počítačové sítě - 4. ročník Hardware - 3. ročník

Letošní zájmové kroužky

DDM HP: Tvorba PC her DDM HP: Elektronika DDM HP: Robotika DDM HP: Programování
Všechny zájmové kroužky

Mé projekty

Na tomto místě jsou k nalezení některé z mých projektů. Nejedná se ani z daleka o úplný soubor toho, co jsem vytvořil. Zveřejněny jsou jen ty projekty, u kterých je to z jejich povahy nezbytné anebo bylo jejich zveřejnění z nějakého důvodu vyžádáno.

Binary Game Digitální propast Programování na prvním stupni Úklid Modřanské rokle 2015